Miklós Dalma
Miklós Dalma
Összefüggéseket keresek, naprakész maradok, kielégítem a kíváncsiságomat, mindeközben rajongok a művészetekért.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 5 perc 45 másodperc

Ma tartották Székelyudvarhelyen a rendes havi tanácsülést, a napirendi pontok megvitatása előtt az RMDSZ frakcióvezetője ismertette a polgármesterhez címzett levelet, amelyben kérdőre vonják az elszalasztott uniós támogatások végett.

A lakosságtól érkezett javaslatokkal is kiegészített gazdaságfejlesztési határozattervezet volt a soros tanácsülés egyik sarkalatos pontja. Ennek megfelelően jóváhagyták Székelyudvarhely Megyei Jogú Város erre vonatkozó stratégiáját. Ameddig a gazdasági mutatók pozitívak, addig lesz a városnak elegendő erőforrása a kultúra, a sportegyesületek, illetve a fejlesztések támogatására, jegyezte meg Gálfi Árpád polgármester. A napirendi pontok megszavazása előtt az RMDSZ-frakció három kéréssel fordult a polgármesterhez, amelyeket korábban írásban hoztak a tudomására. Berde Zoltán önkormányzati képviselő tájékoztatta az egybegyűlteket arról, hogy a polgármester engedte könnyedén elúszni az uniós pénzeket – összesen húszmillió lejt. A következőkben kérik, a polgármester mutassa be az összes uniós projektet, különös tekintettel arra, hogy a kivitelezések jelenleg melyik szakaszban tartanak. Továbbá kérik, hogy minden tanácsülés előtt ismertesse, hogyan haladtak az elmúlt hónapban a projektekkel. Kérik továbbá két vészforgatókönyv elkészítését június végéig, amelyek az akadályba ütközött projektek újratervezési javaslatait és új határidőit tartalmazzák. A polgármester az elhangzottakra írásban kíván válaszolni. 

A napirendi pontok megvitatása során elfogadták a város 2022-es költségvetésének kiigazításáról szóló határozattervezetet, amelyre többek között azért volt szükség, mert az Orbán Balázs Általános Iskola fejlesztésére szánt támogatás kétmillió lejjel gyarapodott. Megszavazták a Romániai Energiavárosok Egyesülete (OER) és a Hargita Business Center Közösségközti Fejlesztési Társulás számára fizetendő tagsági díjak összegét. Módosították a köztéri emlékművek elhelyezését véleményező bizottság alapító-határozatát, ugyanis

Bíró Edith önkormányzati képviselő kilépett a tagok közül.

Döntését azzal indokolta, hogy a továbbiakban nem szeretné befolyásolni a bizottság munkáját. Hozzátette: keserűség számára, hogy a Csanády György-szobornak a mai napig nincs végleges helye a városban. Mint mondta,

hagyományos szobrot szeretett volna, de a fiatal képzőművészek nem fogadták el azt az irányt, amit ő képvisel.  

A következőkben nagy zavargást keltett az a napirendi pont, amely a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ bővülésének támogatását kérvényezte. Bindea Dániel előterjesztette a tervezetet, miszerint illetékmentes területté tennék a Kőkereszt tér 1. szám alatt található oktatási központot. Venczel Attila főjegyző elmondta, hogy a tervezet kapcsán nem született döntés, mert az ország törvényei szabályozzák az építési engedélyek alól való felmentést. A SZÉK esetében

az építkezési munkálat a magánjellegű beruházási kategóriába tartozik. A kivitelezésért felelős alapítvány nem helyi közérdekű tevékenységet végez,

így a tervezetről a helyi tanács nem hozhat döntést, nem illethetik az oktatási központot közhasznú minősítéssel. A választ az ország törvényei között kell keresni, összegezte a főjegyző, az elhangzottakat egy jelen lévő jogász erősítette meg. Elmondta, valóban nincs meg a megfelelő törvényes keret a határozattervezet elfogadásához. Az érintett napirendi pontot elnapolták, nem bocsátották szavazásra. 

Az energiaárak emelkedésére hivatkozva az RDE Harghita hulladékgazdálkodó vállalat képviselete egy 19%-os áremelkedést terjesztett elő. A jelen lévő többség elfogadta a tervezetet, az RMDSZ-frakció azonban nem támogatta azt. Jakab Levente hozzátette, hogy az utóbbi időszakban az RDE legnagyobb eredménye a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése volt, a díjemeléssel pedig az üzemi tevékenységeket fedezik. Ezt követően egyöntetűen megszavazták a Művelődési Ház energetikai felújítását célzó projekt támogatási igénylésének, illetve a 13 millió lejes költségvetését. Az összeget hőszigetelésre, új nyílászárókra és három elektromos autóra költik. A kiegészítések között elfogadták a bölcsődeépítési projekt támogatásához szükséges kataszteri dokumentációt egy csereháti terület ügyében. Egy magántulajdont képező területet pedig köztulajdonná nyilvánítottak, amit a későbbiekben szintén bölcsődeépítésre használhatnak fel.  

A főjegyző beszámolt az ifjúsági lakások jelenlegi helyzetéről. A szabályzatokat elfogadták, közel ötven vásárlási igénylés érkezett a hivatalhoz, de még mindig nem készült el az eladásra vonatkozó határozattervezet. Venczel Attila ismertette, hogy az újraszámolást követően

 az ANL-lakások olcsóbbak lettek az először kiközölthöz képest – azonban lakossági visszajelzések alapján olyan is van, aminek az ára egyáltalán nem változott az újraszámolást követően.

A hivatal munkatársai a lakosság türelmét kérik addig, amíg napirendre kerülhet az említett határozat.

A tanácsülés végén a főjegyző tájékoztatott arról, hogy 2017-ben a város perbe került két útjelző tábla megvásárlása miatt. Szabálysértéssel vádolták a táblákat értékesítő céget, és az alperesekre kiszabott, perelt összeg meghaladja a hatmillió lejt. A fellebbezés során az önkormányzat ügyvédet bíz meg azzal, hogy megfelelő képviseletet nyújtson a város számára. Az ügyvédi költség csak szerződéskötésnél derül ki.

A SZÉK nem, de a Művelődési Ház energetikai felújítása és a bölcsődeprojekt zöld utat kapott