Miklós Dalma
Miklós Dalma
Összefüggéseket keresek, naprakész maradok, kielégítem a kíváncsiságomat, mindeközben rajongok a művészetekért.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 2 perc 53 másodperc

Ma délután fehér virágokat helyeztek el a tiszteletüket leróni szándékozó udvarhelyiek annál a Márton Áron-téri installációnál, melyet az aradi vértanú honvédtisztek emlékére alkotott meg Berze Imre szobrász. 

Gálfi Árpád polgármester és Miklós Zoltán múzeumigazgató beszéde, továbbá a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum tanulóinak rövid zenés műsora hangzott el a mai eseményen.

A nemzeti gyásznap alkalmából felolvasták a tizenhárom aradi hős nevét, illetve szóltak a szintén október 6-án, Pesten kivégzett első magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajosról is. A történelmi áttekintést követően Gálfi Árpád polgármester a magyarságot összetartó és megerősítő közös emlékezetről beszélt, valamint a kitörölhetetlen múlt eseményeiről. 

– Vegyünk példát a hősök hozzáállásáról, és merítsünk erőt a hazaszeretetükből, mondta a polgármester. 

A honvédtisztek szellemiségét, illetve a nemzeti összetartozás megerősítését hivatott képviselni az a köztéri installáció, amelyet ez alkalomból helyeztek el a Márton Áron téren. A képzőművészeti alkotás Berze Imre szobrászművész munkája, mely egyfajta kortárs vizuális ábrázolással hozza közelebb  az aradi vértanúk emlékét a befogadóhoz. Berze Imre képzőművészeti munkája, akár a térhódítás szimbóluma, a város központjába került, ahol az utókor méltóképp dicsérheti e munkát – méltatta az alkotást Miklós Zoltán múzeumigazgató. Az installáció fából és agyagból készült, tizennégy lábnyomot és tizennégy eltört faágat (pálcát) láthatunk (jelölve a tizenhárom aradi vértanút, valamint a magyar miniszterelnököt – szerző megj.). Az alkotás sajátos művészi kifejezésmóddal láttatja, hogy a készítő számára mit üzen október 6-a, nemzeti gyásznapunk.

Az eltört ágak, avagy pálcák a „pálcát törni valaki felett” szólásra utalnak, melyek az ítéletmondásra, pontosabban a katonai bíróságon kimondott végső ítéletre mutatnak rá. Tudniillik katonai bíróságon a végső ítéletet követően egy

kettőbe tört pálcát dobtak az elítélt lábai elé.

Így az udvarhelyi installáció rend és rendezetlenség egyben; a kaotikus emlékek évről évre történő felelevenítésének rendezettsége, mondta a múzeumigazgató.

Udvarhely haladó gondolkodású, a kortárs művészetekre érzékeny,

így fogadják a köztéri alkotást, zárta beszédét.

Az ünnepség végén az egybegyűltek fehér virágokat helyeztek el az installáció talapzatánál, majd a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum diákjainak rövid zenés produkciójával zárult a megemlékezés.

Fotó: Fülöp Attila

Emlékezésre hívó alkotás a vértanúk tiszteletére