Nagyálmos Ildikó
Nagyálmos Ildikó
A hétköznapi élet, az eltűnőben lévő vidéki ember érdekel. Hátha sikerül átmentenünk és újraértelmeznünk a múlt egy kis darabkáját példaértékű életek felvillantásával.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 3 perc 48 másodperc

Szó szerint gyümölcsöző kapcsolatot épített ki egy testvérgyülekezeti pályázatnak köszönhetően három erdélyi, egy magyarországi és egy németországi település lelkésze. Ebből a barátságból fakadóan hétszáz gyümölcsfacsemetét adományozott Kányád és Jásfalva lakóinak a felenyedi Székely faiskola tulajdonosa.

A Mikepércsi Református Egyházközség négy külföldi testvérgyülekezettel közösen sikeres uniós pályázatot nyújtott be tapasztalatcsere, partnerség címen, amelynek célja a szorosabb együttműködés kialakításán keresztül a gyülekezetek jövőképének megalapozása volt. Így került baráti kapcsolatba a magyarországi Mikepércs, az erdélyi, Nagyenyedhez tartozó Felenyed, Nagygalambfalva, Kányád és a németországi Melaune Evangélikus Ifjúsági Gyülekezete.

– Tavaly zárult a kétéves együttműködés, amelynek során számos találkozót szerveztünk, minden gyülekezetből nyolc-nyolc presbiter, gyülekezeti tag konferenciákon vett részt, ahol különböző témákat dolgoztak fel. Elmentünk a gyülekezetekbe, ahol gyakorlatban is láthattuk azt, amit adott esetben a konferencia témája feldolgozott. Sokféle tapasztalattal gazdagodhattunk, elméleti tudással és gyakorlati példákkal is, de a másik nagy hozadéka, hogy

az öt közösség összeszokott, összebarátkozott, életre szóló kapcsolatok alakultak ki.

A pályázat végével nem bomlott fel a kötelék, továbbra is szívesen találkozunk, együttműködünk. Természetesen régi barátságok is összekötötték a lelkészeket: a mikepércsi tiszteletessel egykoron Hollandiában tanultunk együtt, a kányádi lelkésszel pedig már a teológián megismerkedtünk, és azóta is szoros barátság fűz össze. Nagygalambfalvával Mikepércs testvértelepülési kapcsolatban áll. A lényeg, hogy olyan gyülekezeti, közösségi szövetségek létesültek, amelyeknek többféle hozadéka és immár gyümölcse is van – mondta Lőrincz Konrád felenyedi tiszteletes, aki elkísérte az adományozó Székely Jenő főgondnokot a kányádi csemeteátadásra. 

– Mikepércsen szerveztek egy nagy kalákát, ahol egy hétvégén az említett gyülekezetek kitakarították a helyi református egyházra bízott idősotthon kertjét. Erre mindenki szívesen emlékszik vissza, hisz összefogva, jó kedvvel tudtunk segíteni. Ide hoztunk legelőször gyümölcsfacsemetéket – emlékszik vissza Székely Jenő felenyedi főgondnok, aki

saját kertészetéből tavaly Nagygalambfalvát, idén Kányádot ajándékozta meg.

A Kányádba hozott gyümölcsfák között található alma, körte és szilva, de a termelő gondoskodott arról, hogy kerüljön erre a vidékre barackból, meggyből és cseresznyéből is. A Székely faiskolában közel huszonöt éve foglalkoznak intenzív fajtájú gyümölcsfacsemeték előállításával.

Mivel Kányádban az egyház tulajdonában lévő területeket nagyjából már betelepítették gyümölcsfákkal,

az adományba kapott fákat kiosztották a falu lakóinak, hogy mindenki saját kertjébe ültethesse el.

– A templom és parókia kertjét már betelepítettük gyümölcsfákkal, ugyanakkor a tavalyelőtt létrehoztunk egy őshonos ültetvényt a régi temető telkén, ahol nagyjából harmincöt csemete fért el. A mostani felhívásunkra közel ötvenen jelentkeztek a faluból – mondta Sógor Géza kányádi lelkipásztor, aki ezzel az akcióval szeretné a falubeliek ültető kedvét visszahozni, hisz manapság sokkal kevesebbet ültetnek és oltanak, mint őseik. Felhívta a figyelmünket a Kányád és Ége határában lévő oltott gyümölcsfákra, amelyeket még a petki származású Szabó Mózes lévita lelkész oltott, és aki generációkat tanított meg az oltás mesterségére.

Kiemelt képünkön: Lőrincz Konrád, Sógor Géza és Székely Jenő

Gyümölcsöt termő kapcsolat