Becsült olvasási idő: 4 perc 59 másodperc

Impresszum - mobile

A szem.ro udvarhelyszéki, székelyudvarhelyi független médiaorgánum.

Főszerkesztő

Munkatársak

Olvasószerkesztő

Fotó, videó

Elérhetőség

Szerzői jogok és felhasználási feltételek

A szem.ro internetes hírportálon található tartalom a Sarah Benedict Kft., a szem.ro
kiadójának a szellemi tulajdona.


A Sarah Benedict Kft. fenntart minden, a hírportál bármely részének bármilyen
módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A
hírportálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és román
törvények védik.


A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a hírportál egészének vagy
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra,
eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás
büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Sarah Benedict Kft.
kérheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.


A hírportál tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából –
merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a
szem.ro így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba
hozatalára.


A szem.ro internetes hírportáltól értesüléseket átvenni csak a hírportálra való
hivatkozással lehet.


A szem.ro domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül,
felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Sarah Benedict Kft. előzetes
és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.


A szem.ro pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból
fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.