Miklós Dalma
Miklós Dalma
Összefüggéseket keresek, naprakész maradok, kielégítem a kíváncsiságomat, mindeközben rajongok a művészetekért.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 4 perc 30 másodperc

Ma startolt a XI. Pulzus alkotótábor, amely jórészt a Haáz Rezső Múzeum szervezésében valósul meg. A július 21-ig tartó tábor a Spanyár-háznál fogadja a képzőművészeket és a kíváncsi művészetkedvelőket. A program utolsó felvonásaként kiállítás nyílik az elkészült munkákból, a Kossuth utcai Képtárban. 

A Pulzus évről évre bekapcsolja az udvarhelyi művészeket az erdélyi, illetve a nemzetközi alkotói élet lüktetésébe, ugyanakkor a tábor fórumot teremt a helyi művészeknek az ismerkedésre és kapcsolataik bővítésére. A Haáz Rezső Múzeum számára lehetőséget biztosít arra, hogy kortárs alkotásokkal bővítse gyűjteményét. A Pulzus művésztelep, illetve művészeti alkotóműhely a kortárs művészeti értékek és törekvések táptalajául szolgál, ugyanakkor hiánypótló rendezvény Székelyudvarhelyen – tájékoztattak a szervezők. Olyan kortárs szellemi és tárgyi kultúra létrehozására törekszenek, amely egyaránt tükrözi az individuumot, valamint a közvetlen környezetünk érzelmi, fizikai és szellemi hatásait. A meghívott és a helyi alkotók között megvalósuló képzőművészeti párbeszéd előhívja a város szellemének sajátos képzőművészeti arculatát. A szervezőcsapat szerint

a tábor célja lassan beteljesedni látszik,

hiszen a közös alkotás nyújtotta élmények évről évre tárgyiasulnak, gazdagítják a Képtárat, és ezen keresztül a város gyűjteményének tematikai és műfaji spektrumát is. Az idei Pulzus résztvevői között szerepel néhány magyarországi képzőművész és festőművész, például Balázs Péter, Hegyi Csaba, Tasnádi József és Varga Tünde. Mellettük az erdélyi vonalat képviseli Fazakas Barna Csíkszeredából, Gagyi Botond Kolozsvárról, Kovács Kinga Nagyváradról, Kis Endre és Berze Imre Székelyudvarhelyről. Egy nem hétköznapi vendég is érkezik, M. Kiss Márta festőművész, aki Szlovákiából látogat a Nagy Küküllő-parti Spanyár-házhoz. 

– Az egymást követő

tíz kiadást megért művésztelep szakmai körökben nagy megbecsülésnek örvend.

Évről évre rangosabbnál rangosabb erdélyi, magyarországi elismert képzőművészek jönnek Székelyudvarhelyre, de a művésztelep célja a helyi, fiatal ígéretes tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A Pulzus vonzáskörét nemzetközivé szélesítette az a kezdeményezés, hogy minden évben egy külföldi képzőművész is jelen van a telepen. Így a helyi alkotók értesülhetnek a külföldi tendenciákról, másfelől az udvarhelyi művésztelep híre könnyebben átjuthat az országhatáron – vallja Berze Imre szobrászművész, muzeológus, az alkotótábor művészeti vezetője.

A meghívottak tíz napot töltenek a művésztelepen, s ez idő alatt hoznak létre egy, vagy adott esetben több műalkotást. Az alkotófolyamat alatt lehetőség adódik szakmai eszmecserére, közös gondolkodásra, ami a Pulzus egyik legfontosabb eredménye. Esténként portfólió bemutatások zajlanak, a meghívottak megismerhetik egymás munkásságát, az adott életművek folyamatát, illetve alakulását az alkotójuk által. Az utolsó napon megnyíló, programzáró kiállítást évente mindig más művészettörténész méltatja, idén Lőrincz Ildikóé ez a megtiszteltetés. A tárlat anyagából néhány munka bekerül a Képtár állandó gyűjteményébe is.

A Spanyár-háznál zajló művészeti tevékenységek minden érdeklődő számára nyitottak, jövő csütörtökön, július 21-én pedig várnak minden, művészetek iránt elkötelezett látogatót a Kossuth utca 42. szám alatti Képtárba. A kiállítás megnyitóját 18 órakor tartják. Egyébként

a gyűjtemény folyamatos gyarapodása alkalmat biztosít más helyszíneken való bemutatkozásra is.

A 2014-ben a marosvásárhelyi Museum Caféban, 2016-ban a csíkszeredai Megyeháza Galériában, 2017-ben pedig Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) állították ki a tábor alkotóinak a Képtár hagyatékába került műtárgyait.

A művésztelep megszervezéséért a Haáz Rezső Múzeum és Haáz Rezső Alapítvány felel, szakmai partnerük a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ.

Fotó: Fülöp Attila

Művészteleppé változik a Spanyár-ház