Kovács Eszter
Kovács Eszter
Amikor dolgozom, akkor írok, máskor – szabadidőmben – olvasok, főzök, koncertre, színházba járok, és a lehető legtöbb időt igyekszem kis családommal tölteni.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 5 perc 39 másodperc

Elmaradt a mára tervezett, soron kívüli tanácsülés Székelyudvarhelyen, a város idei költségvetésének elfogadása lett volna terítéken, de csupán két önkormányzati képviselő jelent meg a gyűlésen. Mint kiderült: a városatyák már előző este tudomást szereztek arról, hogy hiányos a tervezet, ezért nem vettek részt az ülésen.

Leghamarabb pénteken tudja tehát elfogadni az éves költségvetést a testület, mindez azonban attól függ, hogy a kormány időközben elfogadja-e azt a két határozatot, amely a helyi költségvetéseket befolyásolja. Egyrészt arról van szó, hogy a tervezet szerint

a bölcsődék személyzeti költségeit – a más tanügyi intézményekhez hasonlóan – a kormány fedezné.

Másrészt a helyi költségvetést ennek függvényében kell majd kiigazítani, fűzte hozzá magyarázatul Venczel Attila főjegyző. 

Székelyudvarhely éves költségvetése 162,5 millió lej lesz idén, avatott be Gálfi Árpád polgármester hozzátéve: reméli, a költségvetésbeli növekedés a beruházásokon is fog látszani. 

Számokban az igazság

Székelyudvarhely költségvetésének kiadási oldalán tehát 162,5 millió lej szerepel, a saját és EU-s forrásokból származó beruházási tétel 74,4 millió lej, de például az előző évekből mintegy 25 millió lej többletet is idén költene el a városvezetés – sorolta Albert Sándor városmenedzser. Idén rekord költségvetésről beszélnek több városban is, így Székelyudvarhelyen is az előző éveknél magasabb az összeg. Mindez azonban annak tudható be, hogy végéhez közeledik az előző EU-s pályázati ciklus finanszírozási időszaka, és mindenhol nagyobb beruházási értékeket foglalnak bele a költségvetésbe, jegyezte meg az elöljáró. „Mi nem rekord költségvetést, hanem rekord megvalósítást szeretnénk látni az év végén” – tette hozzá a városmenedzser. 

A jövedelem oldalon Székelyudvarhely állami és EU-s forrásokból jut összegekhez, a város saját bevétele (amely egyebek mellett a különböző helyi adók és illetékekből származik) az összbevétel 16 százalékát teszi majd ki. A kiadások térfelén a legnagyobb tételt – összesen 34,9 millió lejt – a hatósági költségek (a polgármesteri hivatal, az alárendelt intézmények és az oktatási intézmények költségeinek egy része) teszik ki, útkarbantartásra és közszállításra 31,1 milliót, a kultúra, szabadidő, sport, zöldövezetek és egyházak fejezetben 28,1 millió lejt, míg például az oktatásra 22,4 milliót költ majd a város.

Az intézményrendszer fenntartására szánt összeg egyrészt a megnövekedett energiaárak miatt magas,

de kiemelik, hogy minden fejezetben jelentős összegeket fordítanak beruházásokra is.

Több jut az alintézményeknek is

Az alintézmények költségvetése is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, de ez nem csak az energiaáraknak tudható be. A város

mintegy 900 ezer lejnyi kormánytámogatást hívott le, amelynek nagy részét a Tomcsa Sándor Színház kapja meg.

Ugyanakkor jelentősen nőtt az Udvarhely Néptáncműhely költségvetése, hisz az intézmény most már a volt Stúdió Mozi ingatlanjának fenntartásáért is felel. Nagyobb összeget kapott továbbá a Művelődési Ház, hiszen ezentúl a városi rendezvények oroszlánrészét ez az intézmény bonyolítja le – sorolta Pálfi Kinga alpolgármester. Fontos ugyanakkor, hogy nőtt a város által meghirdetett pályázatok alapja is.

A beruházások

Az EU-s finanszírozású projektekre idén 50,4 millió lejt foglaltak bele a költségvetésbe. Ez az összeg tartalmazza a nagyobb mobilitási projekt, a kisiparosok inkubátorházának, a csillagvizsgáló felújításának, valamint a Tompa László Általános Iskola és a minifocipálya közbeszerzési eljárásának előkészítését, illetve a II. Rákóczi Ferenc utca műszaki terveinek elkészítését, a Székelytámadt-várnál a közbeszerzés kivitelezését, valamint a szombatfavli nappali foglalkoztatóközpont, a Bethlen Gábor iskola sporttermének és a Bányai János Szakközépiskola felújításának befejezését is. 

Saját beruházásokra 23,3 millió lejt szán a város,

itt öt nagyobb projekt szerepel a tervek között: az Ugron Gábor utca felső szakaszának aszfaltozása, az Orbán Balázs Általános Iskola tornatermének befejezése, az újonnan épített ifjúsági és szolgálati lakások körüli területek rendezése, illetve a két körforgalom (az Orbán Balázs és a Wesselényi utca, illetve a Bethlenfalvi és a Fások utca kereszteződésénél) újjáépítése. Itt továbbá szerepel még 10 millió lej tanulmányok, tervek elkészítésére: ezekkel készült a város a soron következő EU-s ciklusra. Az EU-s forrásokból fedezett mobilitási projekt kapcsán még megtudtuk: noha a közbeszerzést hamarosan kiírnák, egyelőre kérdéses, hogy a burkolatfelújítás mellett a vonalas infrastruktúra teljes cseréjére lesz-e lehetőség. A gázvállalat jól haladt a vezetékcserével az érintett tizenhat utcában, azonban a Harvíz nagyberuházásának kivitelezéséről egyelőre nem tudni konkrétumokat. Elképzelhető, hogy a víz- és szennyvízhálózat cseréje nem történik meg az útburkolat javítása előtt – jegyezte meg a városmenedzser. Ami pedig a villanyvezetékeket illeti: a II. Rákóczi Ferenc és a Bethlen Gábor utcában (a Lidl áruházig) minden bizonnyal megvalósul a kábelek föld alá helyezése. 

A költségvetés elfogadását pénteken délután három órától tervezik megvitatni.

Nincs, de holnap még lehet: városi költségvetés