Miklós Dalma
Miklós Dalma
Összefüggéseket keresek, naprakész maradok, kielégítem a kíváncsiságomat, mindeközben rajongok a művészetekért.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 4 perc 38 másodperc

Szombaton, augusztus 13-án tartják a huszonharmadik Szejkefürdői Unitárius Találkozót. Az istentisztelet során Újvárosi Katalin zetelaki lelkész végzi a szószéki szolgálatot, az úrvacsorai ágendát Biró Attila árkosi lelkész mondja, mindezek után az egybegyűltek megkoszorúzzák a legnagyobb székely, Orbán Balázs szobrát.

A huszonhárom éves múlttal rendelkező Szejkefürdői Unitárius Találkozót 1999-ben indította el Kedei Mózes székelyudvarhelyi belvárosi lelkész-esperes. Valójában már akkor is folytatása, illetve újraszervezése volt egy jóval korábbi egyházi rendezvénynek, a Homoródfürdői Unitárius Búcsúnak. Az unitáriusok évről évre megszervezett találkozója olyan lelkiségi rendezvény, amely egyetemes szempontokat érvényesít. Nem kimondottan újdonságokat ajánl fel, sőt

épp az állandóságra, a stabilitásra törekszik, hiszen ugyanazt az üzenetet közvetíti minden alkalommal. Isten szeretetből teremtette a világot, s benne a maga képmására az embert,

így annak nincs más küldetése, minthogy a teremtő szeretetet megélje, illetve másoknak is továbbadja  ismertette a találkozó alapvető küldetését – Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész. 

Nyitott szívvel

A találkozó vallásos, ugyanakkor közösségi élményt nyújt a résztvevőknek az istentisztelet, az úrvacsora, a közös éneklés és az imádságok által. Habár a vallásos élmény rendkívül személyes, a találkozó mégis lehetővé teszi, hogy a jelenlévők egy közösségként éljék át a lelki folyamatokat. 

– Mindig arra összpontosítunk, hogy a vallást, a hazaszeretetet, a megmaradást, ugyanakkor a gyarapodást hogyan lehet összekötni egymással, majd mindezt megmutatni az utánunk következő generációnak.

 Szeretnénk az egyén és a közösség értékét egyensúlyba hozni

 – tájékoztatott az unitárius lelkész. Az értékek megtartását és továbbörökítését tükrözi az idei esemény tematikája – A rád bízott drága kincset őrizd meg… (1 Tim 1,14). 

– A ránk bízott, drága kincs a hit, mely az Istenbe vetett ősbizalom. Minden nehézségből van kiút, hiszen Isten mindig megsegít minket. Mindenekelőtt segít abban, hogy a félelem, az aggódás, az aggályoskodás ne legyen úrrá az életünkön, helyette gyarapodjon bennünk a szeretet. Az egyensúly, amit keresünk, az individuum és a közösség értékére vonatkozik. A kettő közül bármelyik érvényesítése nem szabadna, hogy a másik kárára történjen. Mindenekelőtt önmagunkat kell szeressük, amikor ez megtörténik, akkor az embertársunk életének értéke is meggyőződéssé válik – összegezte a rendezvény fontosságát Székely Kinga Réka.

Feltöltő foglalkozások a szertartás után

A program szombat reggel 10 órától kezdődik, a Művelődési Ház előtti térről indulnak a hagyományőrző huszárok Szejkefürdőre. 11.10-től istentiszteletre, 13.15-kor Orbán Balázs szobrának koszorúzására várják az egybegyűlteket, és ugyancsak ekkor hangzanak el a köszöntőbeszédek. Idén ezer-ezerötszáz résztvevőre számítanak, ami valójában növekvő tendenciát mutat a találkozó történetében.

Egyre többen indulnak a Szejkére a találkozó napján az utóbbi évek tapasztalatai alapján,

tette hozzá a lelkész. A szombati találkozónak két fő szónoka lesz. Az elsőt minden évben a püspök jelöli ki arra, hogy mondja el az üzenetet a hallgatóság előtt, Kovács István ezúttal Újvárosi Katalin zetelaki lelkészt bízta meg a feladattal. A másodikat az úrvacsorát adományozó egyházkör nevezi ki, a Háromszék–Felsőfehéri Unitárius Egyházkörnek idén Biró Attila árkosi lelkészre esett a választása. 

Gyermeksátort is felállítanak, ahol korcsoportok szerint különböző programokkal várják a fiatalokat, a foglalkozásokat a Székelyudvarhelyi 1. számú Unitárius Egyházközség pedagógusai felügyelik. A találkozó teljes ideje alatt működik majd a Nőegyleti sátor a sepsikőröspataki Tordai Melinda, az ürmösi Szabó Kata és az árkosi Biró Annamária nőszövetségi tagok vezetésével. Kísérletet tesznek egy Lelki kuckó működtetésére is, amely vallásos-lelkiségi megnyilatkozást nyújt a vendégeknek. A sátorban Péterfi Zita Ágnes sepsiszentgyörgyi, illetve Újvárosi Katalin zetelaki lelkésszel lehet beszélgetni.  

Az idei találkozó szervezői a Háromszék–Felsőfehéri Unitárius Egyházkör, a Székelyudvarhelyi 1. és 2. számú Unitárius Egyházközség, illetve a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala.

Fotó: Székelyudvarhelyi Rendezvények, 2021-es Unitárius Találkozó