Miklós Dalma
Miklós Dalma
Összefüggéseket keresek, naprakész maradok, kielégítem a kíváncsiságomat, mindeközben rajongok a művészetekért.

Akcióban: Kérd, hogy ellenőrizzen a fogyasztóvédelem!

Újdonsággal rukkol elő a fogyasztóvédelem: immár a vállalkozók is kérhetik, hogy ellenőrizzék gazdasági egységüket, és így egyfajta kiképzésen esnek át, hisz első ízben nem...
Becsült olvasási idő: 6 perc 9 másodperc

Ünnepeltek tegnap a székelyudvarhelyiek a magyar államalapítás és első keresztény királyunk, Szent István tiszteletére rendezett, augusztus 20-i rendezvényen. Kiállítás, ének és zene, új kenyér szentelése, koncert, illetve az esti tűzijáték is a központba csalogatta az embereket.

Az államalapítás ünnepének alkalmából Udvarhely egyik legnagyobb horderejű rendezvénysorozata várta a helyieket, illetve a látogatókat. Az idei kétnapos rendezvény a Haáz Rezső Múzeumban, a Művelődési Házban, a városháza udvarán és a Márton Áron téren több programmal várta az érdeklődőket.

Kinyitották kapuikat a kiállítótermek

Még péntek délután rögtön két kiállításra is hívtak. A Szent István keresztény hagyatéka – A magyar szentkorona vármegyéi című vándorkiállítás tárult a közönség szeme elé a Művelődési Ház koncerttermében. Az összeállítás egy hároméves projekt rendkívüli eredménye. Kovach Anton festőművész művei által a történelmi Magyarország vármegyeközpontjai, illetve az ezeréves királyság hagyatéka ismerhető meg.

A pénteki megnyitón Kovach Anton köszöntötte a vendégeket, illetve Ölvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere, Dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója és Dr. Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára szintén  üdvözölte a közönséghez. A különleges alkalomból sorra kerülő másik, a Magyar hősök arcképcsarnoka című kiállítás megnyitóját tegnap délben tartották a Haáz Rezső Múzeum udvarán. Bár embert próbáló, forró augusztus 20-ára ébredt az ünneplő közösség, nagy örömmel és büszkeséggel telve hallgatta végig a szabadtéri köszöntőket. Elsőként Miklós Zoltán intézményvezető szólt a vendégekhez, majd Ölvedi Zsolt alpolgármester ünnepi beszéde következett. Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festő nem tudott jelen lenni a megnyitón. Lélekben ő is velünk van, mondta az igazgató, annál is inkább, mivel az államalapítás mellett a művész nyolcvanadik születésnapját is ünnepeljük a megnyitóval.

– A művész neve összefonódik egy olyan művészeti irányzattal, amely az értéket képviseli, ugyanakkor nagykövet tud lenni mindannyiunk számára a kortárs képzőművészetek terén. Ünnep a mai nap, s mi szerettünk volna egy közös ünnepet ülni ezzel a kiállítással, mondta az igazgató. A folytatásban Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott beszédet, majd Tóth Norbert, a kiállítást a kurátor ajánlotta az ikonosztáz részeit a résztvevők figyelmébe. 

– Az alkotó minden festménye egy-egy imádság. A hősök láttán, büszkén emelhetjük fel az állunkat, mert példát mutattak, munkásságukkal kiálltak a nemzet közös ügye mellett, ahogy Somogyi Győző is – méltatta a kiállítást a kurátor. Az összeállítást először szűkített formában mutatták be, de Udvarhelyre már a teljes kiállítást hozták el.

 A monumentális alkotás száz magyar hadtörténeti személy portréjának gyűjteménye,

amely Attila hun királytól Maléter Pál ezredesig azon hősöknek kíván emléket állítani, akik történelmünk során a hazát védelmezték. A megnyitó a keresztény hit mellett a magyar huszárokról és a népművészetről is szólt, amik szintén összekötik a magyar nemzet tagjait. Felvonult a Hagyományőrző Székely Huszárezred, a beszédek egymásutánját pedig Hegedűs István népzenész énekes-furulyás darabjai tették még lélekemelőbbé. A Művelődési Ház koncerttermében látható kiállítás szeptember 9-ig, a múzeumban látható kiállítás pedig december 10-ig tekinthető meg.

Benépesült a főtér

Az államalapítás ünnepének főbb programjai szombaton a Márton Áron téren folytatódtak, ahol többek között sor került az új kenyér megáldására. Miután Gálfi Árpád polgármester megtartotta beszédét, Percze László osztotta meg ünnepi gondolatait Magyarország csíkszeredai konzulátusának képviseletében. A konzul hangsúlyozta múltunk ismeretének fontosságát, s azt, hogy mindig érdemes visszaemlékezni azokra az elődökre, akik sikeressé tették a magyar nemzetet. István király kiváló példa erre, hiszen más népek mellett, saját népével is harcot kellett vívnia azért, hogy elfogadtassa azt, amit az uralkodásban helyesnek vélt. A szentté avatott király megnyitotta Magyarország kapuit nyugat irányába, illetve a kereszténység felé, és neki sikerült először a magyar népet Európához csatolni. Az általa követett nyugati mintájú berendezkedés és kereszténység tette sokáig sikeressé az országot.

– Nem vagyunk kevesebbek más európai népekhez képest,

csak eltérő történelemmel rendelkezünk. Rajtunk is áll, hogy az ezer éves csoda folytatódjon, fogalmazott az elöljáró. Ferkő Andor református lelkipásztor, Simó Sándor unitárius lelkész és Márton József főesperes megáldották és megszentelték az új búzából készült kenyereket.

A 130 felajánlott kenyeret a polgármesteri hivatal szociális osztályának közreműködésével osztják szét a nagycsaládok, valamint a rászorulók között. A ceremónia további részében Chripkó Krisztina énekes és Lokodi András zongorista két ikonikus magyar költőt idézett meg zenés előadásával – Pilinszky Jánost és Nemes Nagy Ágnest. Az ünnepség zenés műsorában a Székely Dalegylet, a körösfői népdalcsokor és Toró Árpád énekes szerepelt még. 

Palya Bea este lépett színpadra, s bár a koncert előtt az udvarhelyi sürgősséget is megjárta, nem hagyta cserben közönségét. A színes égi parádé nem maradhatott el, az eső szitált, aki pedig nem a téren volt, ablakokból, teraszokról figyelte, követte a Szent István-napi ünnepség égre rajzolt fényjátékát. 

Fotó: Miklós Dalma, Székelyudvarhelyi Rendevények

Tűzijáték esőben